Vergoeding
Onze praktijk heeft contracten afgesloten met meerdere zorgverzekeraars (zie pagina zorgverzekeraars).

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Deze vergoeding valt wel onder het eigen risico (in 2024 is dat 385 euro).

Op basis van uw klachten, wanneer er een DSM 5 diagnose is vast gesteld en op basis van de zorgvraagtypering, gelden landelijk maximum tarieven voor de vergoeding per consult. Een gemiddelde van acht sessies kan als richtlijn genomen worden.

Algemeen is, met ingang van 1-1-2024, het volgende schema van toepassing:

 
Type consult Minuten per sessie Maximumtarief per sessie
Diagnostiek 30 €  114,20
Diagnostiek 45  €  159,70
Diagnostiek 60 €  183,44
Behandeling 30 €   95,67
Behandeling 45 €  135,89
Behandeling 60 €  161,46
Behandeling 75 €  198,72
     
Behandeling (telefonisch/mail)  5 €    31,48
Behandeling (telefonisch/mail) 15 €    56,19
 Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

(Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-24627-02)

Bij sommige verzekeraars zijn extra sessies opgenomen in het aanvullend pakket.

Kijkt u in de polis of belt u uw zorgverzekeraar als u precies wilt weten wat de kosten zijn voor u persoonlijk. Houdt u rekening met het verplichte eigen risico dat voor alle zorgkosten geldt, alvorens de verzekeraar vergoeding uitkeert.

Uitzonderingen !

Alleen wanneer er sprake is van een DSM 5 diagnose zal de zorgverzekeraar zorg binnen de Generalistische Basis GGZ vergoeden. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen en problemen uitgesloten van verzekerde GGZ- zorg. Behandeling hiervoor is mogelijk, maar dient u als cliënt zelf te betalen, of wordt eventueel vanuit een aanvullende verzekering vergoed.

U kunt er dus voor kiezen om als particulier bij ons in behandeling te komen. Dit houdt in dat er geen factuur in gediend wordt bij de zorgverzekeraar, maar dat u zelf het volledige consultbedrag van € 100,00 rechtstreeks aan de praktijk betaalt. U krijgt hiervoor dan maandelijks een factuur toe gestuurd. Er gaat dan verder geen informatie naar de zorgverzekeraar.


Contracten met zorgverzekeraars                                                                                                                                                                                       
Wa
nneer u kiest voor vergoeding via de zorgverzekeraar willen wij u erop wijzen dat wij enkele gegevens van u aan de zorgverzekeraar dienen te verstrekken. Indien u daar bezwaar tegen hebt kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Voor 2024 heeft de praktijk contracten afgesloten met een aantal zorgverzekeraars. >> lees meer <<

Betalingsvoorwaarden
Deze zijn voor u van toepassing wanneer u rechtstreeks vanuit de praktijk een factuur ontvangt (en dus niet wanneer de praktijk een factuur bij uw zorgverzekeraar indient). >> lees meer <<
Onze betalingsvoorwaarden liggen ter inzage op de praktijk.

Afzegregeling
Een afspraak afzeggen kan via een voicemailbericht. (ook in het weekend/’s avonds bellen!)
Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of wanneer u de afspraak niet nakomt en niet heeft afgezegd, brengen wij een No Show tarief van 25,00 euro in rekening, ongeacht de reden van het niet aanwezig zijn.

Indien u coronagerelateerde klachten heeft, gelieve de afspraak via (beeld)bellen te hebben of tijdig te verzetten.