Betalingsvoorwaarden
Deze zijn voor u van toepassing wanneer u rechtstreeks vanuit de praktijk een factuur ontvangt (en dus niet wanneer de praktijk een factuur bij uw zorgverzekeraar indient).

Algemene Betalingsvoorwaarden Psychologenpraktijk Etten-Leur  
(gebaseerd op richtlijnen Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP))

Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/ of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De psycholoog stuurt in de eerste week van de maand een factuur naar de cliënt over alle onderzoeks- en/ of behandelingsconsulten van de maand ervoor.

Artikel 4
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.

Artikel 6
Bij niet betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kostenloze betalingsherinnering sturen, waarin de cliënt nog twee weken de kans krijgt om te betalen zonder extra kosten.

Artikel 7
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de betalingsherinnering niet aan zijn/ haar verplichtingen dan ontvangt de cliënt een ingebrekestelling. Hierin wordt de cliënt gesommeerd alsnog binnen 14 dagen na de datum van de ingebrekestelling het openstaande bedrag te betalen.

Artikel 8
Volgens wettelijke bepalingen die per 1-07-2012 zijn ingegaan, ontvangt de cliënt na het niet betalen van de ingebrekestelling een 14-dagen brief met het totale openstaande bedrag. Dit is voor de cliënt de laatste mogelijkheid om zonder extra kosten het totale openstaande bedrag binnen 14 dagen na de datum van deze brief alsnog te voldoen.
In deze brief wordt vermeld dat de psycholoog gerechtigd is incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren, wanneer deze laatste oproep niet tot betaling heeft geleid.

Artikel 9
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vast gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

Artikel 10
Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen, omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Januari 2013

Onze betalingsvoorwaarden liggen eveneens ter inzage op de praktijk.

Afzegregeling
Een afspraak afzeggen kan via het antwoordapparaat. (ook in het weekend/’s avonds bellen!)
Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of wanneer u de afspraak niet nakomt en niet heeft afgezegd, brengen wij een No Show tarief van 25,00 euro in rekening, ongeacht de reden van het niet aanwezig zijn.


     Psychologenpraktijk Etten-Leur - Achtervang 26b - 4872 AM Etten-Leur - Tel.:076-5032221