De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is vanaf 2014 verdeeld in de volgende sectoren:
– Huisartszorg en praktijkondersteuning (POH GGZ)
– Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijn), waaronder de Psychologenpraktijk Etten-Leur valt.
– Gespecialiseerde GGZ (voorheen 2e en 3e lijn)

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend.
De psycholoog zal eerst een intake met u doen.  Wordt geconstateerd dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan wordt u (terug) verwezen. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

De werkwijze van de psycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ is generalistisch, klachtgericht, kortdurend en laagdrempelig.

Generalistisch betekent dat de psycholoog een brede kennis heeft op het gebied van psychische problemen en niet zozeer een specialisatie heeft op één bepaald gebied.

Wanneer er sprake is van hele specifieke en/of ernstige psychische problemen kan er verwezen worden naar een specialist in de 2e of 3e lijn (de Gespecialiseerde GGZ). De meeste psychische klachten of stoornissen laten zich echter goed behandelen door de aanpak van een eerstelijns- en of GZ-psycholoog.

Met klachtgericht wordt bedoeld dat de psycholoog in de eerste plaats ingaat op de klachten die een cliënt op dit moment ondervindt.

Kortdurend spreekt voor zich: er wordt nadrukkelijk naar gestreefd de behandeling te beperken.

Laagdrempelig houdt in dat er naar gestreefd wordt de zorg makkelijk en goed bereikbaar te houden voor u.                                 

                                                                                                                                                                                                                                        Met ingang van 1 januari 2022 is landelijk het zorgprestatiemodel (www.zorgprestatiemodel.nl) van toepassing. Dit model wordt gebruikt bij de vergoeding van de behandelingen.