Als eerstelijnspsychologen werken wij zoveel mogelijk kortdurend en oplossingsgericht.
Hoeveel sessies iemand nodig heeft verschilt echter per individu en hulpvraag. De meeste mensen
kunnen met 5 tot 12 gesprekken meestal zelf zonder hulp weer verder.

In de intakefase onderzoeken we het probleem en brengen dit samen met u in kaart.
Meestal maken wij hierbij, naast 1 of 2 intakegesprekken, ook gebruik van een aantal vragenlijsten.
In aanloop naar de behandelfase zoeken wij vervolgens met u naar manieren om uw klachten/problemen te verminderen of ze beter hanteerbaar te maken.
Wij zullen ook met u overleggen en bespreken hoeveel gesprekken verwacht worden nodig te zijn voor de behandeling.

Met betrekking tot de behandeling werken wij eclectisch. Dit houdt het volgende in:
Wij zijn breed onderlegd en passen van daaruit verschillende behandelmethoden en –technieken toe,
zoveel mogelijk passend bij uw problemen, bij u als persoon. Zo beogen wij u een behandeling-op-maat te bieden. Veel gebruikte methoden en technieken waar wij o.a. mee werken zijn: cognitieve gedragstherapie (www.vgct.nl), inzichtgevende therapie, emdr (www.emdr.nl), oplossingsgerichte therapie.