Voor 2024 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: CZ en VGZ en alle zorgverzekeringen die onder deze grote zorgverzekeraars vallen (zie tabel) en met Aevitae (Eucare).

Bent u bij één van deze zorgverzekeringen verzekerd en is er bij u een DSM 5 diagnose vast gesteld, die niet tot de uitzonderingen behoort, dan krijgt u de behandeling vergoed via de zorgverzekering. Onze praktijk dient hiertoe de rekening in bij uw zorgverzekeraar.

Tabel: Overzicht zorgverzekeringen bij grote zorgverzekeraars                    

   CZ    VGZ
  • CZ Zorgverzekeringen N.V.
  • OHRA Zorgverzekeringen N.V. 
  • Nationale Nederlanden
  • VGZ Zorgverzekeraar N.V. (VGZ, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam)
  • IZA Zorgverzekeraar N.V.
  • N.V. Zorgverzekeraar UMC
  • N.V. Univé Zorg  (Univé, ZEKUR, ZEKUR natura)

 

 

 

Ook hebben wij in 2024 dus een contract met Aevitae (Eucare).

 

Bij de overige zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben kunnen afsluiten, komt u wel in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar. Wij rekenen op de facturen het maximum NZA-tarief (zie tabblad tarieven).