Onze hulpverlening is gericht op volwassenen; vanaf 18 jaar kunnen mensen bij ons terecht. Wij behandelen uiteenlopende problemen, waarbij u kunt denken aan:

 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Overspannenheid, burnout
 • Werk- en studieproblemen, werkloosheid
 • Verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 • Posttraumatische stress-stoornis
 • Relatieproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten/ spanningsklachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen met het ouder worden
 • Onzekerheid en/ of een laag zelfbeeld

De meeste mensen komen via de huisarts bij ons terecht. De huisarts heeft dan al een eerste inschatting gemaakt van de ernst van de problematiek en heeft waarschijnlijk het vermoeden dat er sprake is van een DSM 5 diagnose.

Alleen wanneer er sprake is van een DSM 5 diagnose zal de zorgverzekeraar zorg binnen de Generalistische Basis GGZ vergoeden. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen en problemen uitgesloten van verzekerde GGZ- zorg. Behandeling hiervoor is mogelijk, maar dient u als cliënt zelf te betalen, of wordt eventueel vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Het is te adviseren dat u zich hierover vooraf goed laat informeren. U kunt dit met ons bespreken en u kunt navraag doen bij uw eigen zorgverzekeraar.

N.B. U kunt bij ons NIET terecht voor uitgebreid diagnostisch onderzoek, zoals intelligentie- of persoonlijkheidsonderzoek, second opinion. Ook rapporteren wij NIET aan derden in situaties waarbij er een juridisch en/of materieel belang speelt.

Voor verdere informatie over vergoeding kunt u kijken bij “tarieven en vergoedingen”.

Na enkele gesprekken kan het voorkomen dat wij verwachten dat u langduriger of andere zorg nodig heeft, dan wij u kunnen bieden. Wij kunnen u dan adviseren en doorverwijzen, bij voorkeur in overleg met uw huisarts. Een goede samenwerking met de huisarts vinden wij heel belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wanneer u zich zonder verwijzing van de huisarts aanmeldt, vraagt u dan informatie over de mogelijkheden en de vergoeding van de zorg, zodat hier bij aanvang van de behandeling voor u duidelijkheid over is.